Meldisolement

Meldisolement ondersteunt bij het vroegtijdig opsporen van personen die (ongewenst sociaal) geïsoleerd zijn geraakt. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat zij in ernstige problemen raken zonder dat iemand dat in de gaten heeft. Bijvoorbeeld wanneer mensen niet meer willen deelnemen aan het maatschappelijk leven en zich afzonderen, willen we proberen tijdig hulp te bieden.

Aanleiding voor Meldisolement is de vondst van een mevrouw die 10 jaar in haar huis dood lag in de Jan Porcellistraat. Zij leefde zeer geïsoleerd en werd niet opgemerkt. Hoewel dit een uitzonderlijke situatie is, wil de gemeente er, o.a. met deze aanpak, alles aan doen om dit soort situaties in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Met dit project worden (soms al aanwezige) signalen van sociaal isolement van bijvoorbeeld gangmakers in de buurt, wijkpastoraat, buurtbus, en winkeliers bij elkaar gebracht (zie lijst aangesloten organisaties). Om er zeker van te zijn dat er niet zomaar bij iedereen wordt aangebeld, worden deze signalen getoetst aan informatiebronnen die we al hebben zoals GBA, maar ook aan leveranciers van energie- en water, medische of financiële diensten.

Meer lezen over Meldisolement? Download hier de flyer.