Privacyverklaring

Het Centrum voor Publieke Innovatie is per 1 september 2020 onderdeel van Enovation Group BV. Hier treft u de privacyverklaring van Enovation Group BV en haar dochterondernemingen (hierna “Enovation Group”).

Enovation Group acht de bescherming van uw persoonsgegevens en informatiebeveiliging erg belangrijk. Wij verwerken uw persoonsgegevens met inachtneming van toepasselijke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, hierna de “AVG”).

Enovation Group heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van oneigenlijke verwerking. Meer hierover leest u op onze website. Enovation Group blijft zich voortdurend verdiepen in maatregelen volgens de laatste stand der techniek en passend bij de dienstverlening die wij u bieden.

In deze privacyverklaring lichten wij u toe welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden. Dat doen wij aan de hand van de verschillende manieren waarop we uw persoonsgegevens ontvangen, gebruiken, raadplegen of anderszins verwerken.

Wij zullen deze privacyverklaring wanneer nodig aanpassen zodat deze altijd up to date is. Wij adviseren u dan ook regelmatig terug te keren en zo bij te blijven bij eventuele wijzigingen. De privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 05.07.2021. U kunt deze privacyverklaring ook downloaden en printen.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met het Security Office van Enovation Group via eso@enovationgroup.com of met onze Functionaris Gegevensbescherming via dpo@enovationgroup.com.

Indien u liever mondeling contact wil, zijn beiden zijn tevens te bereiken via ons algemene nummer +31 (0)88  8 366 366.

Bekijk hier onze cookieverklaring>>