Opnieuw ISO gecertificeerd

Zoals u misschien weet is het Centrum voor Publieke Innovatie ISO gecertificeerd. Dit betekent dat CPI voor al haar initiatieven voldoet aan diverse informatie-beveiligingsvereisten en zowel interne als externe processen goed beveiligd heeft.

In mei heeft onze driejaarlijkse hercertificering door BSI plaatsgevonden. Eens per drie jaar wordt gecontroleerd of CPI nog aan alle voorwaarden voldoet om het ISO 27001 certificaat te mogen voeren. Er is met behulp van alle medewerkers een zeer positief resultaat behaald: CPI mag voor de aankomende drie jaar het ISO 27001 certificaat voeren.

Volgend jaar vindt er zoals elk jaar een controle audit plaats. Het Informatiebeveiligingsteam zal er alles aan doen om de volgende audit weer met succes (en wederom zonder afwijkingen!) door te komen, om alle gegevens in onze applicaties zo goed mogelijk te beschermen.