Waarom CPI

Centrum voor Publieke Innovatie (CPI) brengt goede maatschappelijke ideeën in de praktijk.  Daarbij maken we gebruik van de gebundelde krachten van betrokken partijen die belang hebben bij dat idee. Of van partijen die met hetzelfde idee spelen maar het zelfstandig niet van de grond krijgen. De ideeën waar wij ons op richten hebben vaak te maken met samenwerking, bijvoorbeeld tussen gemeenten en ketenpartners.  Die samenwerking kan betekenen dat wij ondersteuning bieden aan samenwerkende partijen. Of dat wij tegelijkertijd voor verschillende partijen hetzelfde vraagstuk helpen oplossen en wij hun belangen en ideeën bundelen tot een gezamenlijk vraagstuk. Zo vormen zich oplossingen die levensvatbaar zijn en waar wij graag onze steun aan geven.