Impact

Onze initiatieven zijn gericht op gebruik. Wij hanteren hierbij het principe dat wat met publiek geld betaald wordt, maar één keer betaald hoeft te worden. Bijvoorbeeld voor MULTIsignaal, daarvoor verzamelen we Verhalen uit de Praktijk, hier mogen alle regio’s gebruik van maken. Zo zorgen we dat kennis vrij beschikbaar is.