Impact

Onze initiatieven zijn gericht op gebruik. Wij hanteren hierbij het principe dat wat met publiek geld betaald wordt, maar één keer betaald hoeft te worden. Bijvoorbeeld voor www.verwijsindex.tv maakt iedere provincie of regio die deelneemt een eigen film. Vervolgens kunnen zij ook alle andere films bekijken en krijgen op die manier de beschikking over 30 films.