Aanpak

Gemeenten en publieke organisaties hebben vaak te maken met dezelfde vraagstukken en werken aan een separate oplossing. Zoals een uitvoeringsorganisatie die een probleem ziet  ontstaan bij 1 gemeente, maar weet dat het een urgent publiek probleem vertegenwoordigt en waarbij de oplossing groter uitgerold kan worden. Of ambtenaren die zich afvragen hoe ze processen het beste kunnen ondersteunen met ICT-systemen die bij hun doel passen.

Het CPI brengt partijen bij elkaar, inventariseert de gezamenlijke behoeften en investeert in een prototype. Het bundelen van ideeën, ervaring en kennis zorgt ervoor, dat het prototype aansluit bij individuele wensen, maar ook de potentie bevat om door te ontwikkelen tot een collectief systeem, wat gebruikt wordt door verschillende partijen. Hierbij hanteert het CPI het principe, dat alles wat met publiek geld betaald wordt, maar één keer betaald hoeft te worden.

Het CPI is een private onderneming, gericht op maatschappelijke vraagstukken en werkt nauw samen met de overheid en maatschappelijke organisaties. Het CPI is niet politiek of ambtelijk gestuurd. Dit maakt dat het CPI snel kan schakelen en voorop loopt bij vraagstukken waar maatschappelijk draagvlak voor bestaat.

Vraagt u zich af of wij ook voor u een oplossing hebben of wilt u eens vrijblijvend van gedachten wisselen over uw ideeën? Neem dan contact met ons op!

Initiatieven waar we trots op zijn

“Groeien is nu doen, wat je later kan”

Ruben van den Bosch