MULTIsignaal

MULTIsignaal verzorgt voor zo’n 265 gemeenten in Nederland de aansluiting op de landelijke Verwijsindex.

Ongeveer 15% van de jeugdigen heeft te maken met professionals, die hen ondersteunen op het gebied van onderwijs, zorg of veiligheid. In het verleden is gebleken dat deze jeugdigen niet goed geholpen worden als de samenwerking tussen de verschillende professionals ontbreekt.

De Verwijsindex is een digitaal hulpmiddel voor professionals werkzaam in de jeugdzorg, om hun betrokkenheid bij een cliënt kenbaar te maken en met elkaar in contact te komen, wanneer er sprake is van een gezamenlijke cliënt of gezinsmatch.

Gebruikers kunnen via de MULTIsignaal internetapplicatie, de App of via een koppeling met een bronsysteem hun betrokkenheid bij een jeugdige in de verwijsindex registreren. Zij krijgen een ‘match-bericht’ als er meer professionals betrokken zijn bij dezelfde jeugdige, of als er sprake is van hetzelfde adres of met een overeenkomstige ouder. De lokale verwijsindex van MULTIsignaal is aangesloten op de landelijke Verwijsindex. In overleg met de betrokkenen en in het belang van de jeugdige wordt één plan gemaakt.

Producten

MULTIsignaal webapplicatie

MULTIsignaal levert het technisch applicatiebeheer van de verwijsindex aan bijna 265 gemeenten in Nederland.

verwijsindex.tv

Verwijsindex.tv

Op Verwijsindex.tv vind je filmclips met handige tips van professionals over het werken met de verwijsindex. Iedere keer wordt er een ander onderwerp belicht dat een drijver of barrière vormt om de verwijsindex te gebruiken.

MULTIsignaal Verwijsindex App

Vanaf de zomer 2014 kunnen professionals, die werken met de MULTIsignaal verwijsindex, signaleren via de MULTIsignaal Verwijsindex App. De app is een aanvullende en snelle mogelijkheid om cliënten te zoeken, signalen af te geven en matchinformatie in te zien.

Diensten

Functioneel Beheer

Voor meer dan 20 regio’s verzorgt MULTIsignaal het functioneel beheer. Onze functioneel beheerders ondersteunen de proces- of regiocoordinator, onder andere door accounts te verwijderen, toe te voegen of te wijzigen, schedulers in te stellen, instanties aan te melden bij de landelijke verwijsindex. Daarnaast zijn ze telefonisch en via mail bereikbaar voor de gebruikers van de verwijsindex.

MULTIsignaal nieuwsbrief applicatie

Eén van onze motto’s is: Delen=Vermenigvuldigen. Met de nieuwsbrief-tool, speciaal ontwikkeld voor onze regio’s, is het mogelijk om nieuwberichten met elkaar te delen en te ‘lenen’ van de landelijke nieuwsbrief, om zo in een handomdraai een eigen regionale nieuwsbrief samen te stellen en te versturen.

Informatiebijeenkomsten

Om gemeenten te ondersteunen bij het stimuleren van het gebruik van de verwijsindex, organiseren wij regionale informatiebijeenkomsten voor gebruikers van de MULTIsignaal applicatie.