Initiatieven

MULTIsignaal

MULTIsignaal verzorgt voor zo’n 265 gemeenten in Nederland de aansluiting op de landelijke Verwijsindex. De Verwijsindex is een digitaal hulpmiddel voor professionals werkzaam in de jeugdzorg, om hun betrokkenheid kenbaar te maken en met elkaar in contact te komen. Lees meer

Sluitend Samenwerken 0 – 100 jaar

Sluitend Samenwerken 0 – 100 jaar (SluiS) is een systeem waarin professionals uit de domeinen zorg, sociaal en veiligheid, kunnen aangeven dat zij betrokken zijn bij burgers. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om u, uw kind of ouder(s) de best mogelijke begeleiding te bieden. Lees meer

Meldisolement

Meldisolement ondersteunt bij het vroegtijdig opsporen van personen die (ongewenst sociaal) geïsoleerd zijn geraakt. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat zij in ernstige problemen raken zonder dat iemand dat in de gaten heeft. Lees meer

Hotelsterren

Hotelsterren toetst hotels aan de hand van de Europese Hotel Classificatie. Alleen deelnemende hotels, die officieel zijn geclassificeerd volgens de Europese Hotel Classificatie, mogen het sterrenschild voeren. Lees meer

HorecaDNA

HorecaDNA is de nieuwe naam van het horecabedrijvenregister. HorecaDNA maakt uw bedrijf beter vindbaar en vergroot uw inzicht in de horecabranche Lees meer

BookDinners

BookDinners is een initiatief van- voor en door horecaondernemers in Nederland, om een alternatief te bieden voor de bestaande reserveringswebsites. Lees meer

Tajua Mut!

Tajua Mut (vertaald ‘Begrijp mij’) is de verwijsindex voor Finse professionals die werken met jeugdigen. Lees meer

Situgram

Situgram is een digitale tool dat een compleet beeld van een specifieke (gezins)situatie weergeeft. Bedoeld voor professionals om makkelijker en effectiever samen te werken. Lees meer

Ondernemingsdossier

Het Ondernemingsdossier is een applicatie die regeldruk vermindert, inspectie vereenvoudigt en communicatie tussen ondernemers en rijksoverheid verbetert. Lees meer

Stichting Opvoeden

Stiching Opvoeden is een online informatiebank met gevalideerde informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid voor ouders/opvoeders en jongeren. Lees meer

JeugdlinQ

JeugdlinQ is een webbased registratiesysteem dat de samenwerking vergemakkelijkt binnen het CJG, het wijkteam, maar ook binnen het gehele sociale domein. Lees meer

CPI-advies

CPI-advies adviseert gemeenten en organisaties op het gebied van jeugdbeleid, onderwijs, werk en inkomen, veiligheid en zorg. Lees meer

Uw initiatief

Komt hier uw initiatief? Neem contact op om uw ideeën met ons te bespreken. Lees meer