Veilig Thuis Register

Met behulp van het Veilig Thuis Register kunnen Veilig Thuis organisaties vaststellen of directbetrokkenen bij een casus eerder in beeld zijn (geweest) bij een andere VT organisatie.

Het VT Register bevat geen inhoudelijke informatie over de casussen, maar uitsluitend welke VT organisaties betrokken zijn of zijn geweest bij specifieke personen. Het is niet mogelijk om personen op te zoeken in het VT Register, zonder zelf betrokken te zijn bij die persoon.

Regionaal samenwerken

Meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld (KM/HG) komen terecht bij Veilig Thuis. Veilig Thuis heeft het mandaat om deze meldingen te onderzoeken en daarbij onderzoekdossiers aan te leggen, met daarin gegevens van de zogenaamde ‘directbetrokkenen’ – dit zijn personen die betrokken kunnen zijn bij de melding, bijvoorbeeld het slachtoffer, maar ook de gegevens van dader, getuige, etc. kunnen worden genoteerd.

De organisatie van Veilig Thuis is verdeeld over 26 regio’s. Er zijn dus 26 Veilig Thuis organisaties en iedere regio gebruikt zijn eigen informatie/dossier systeem. Doordat er zoveel medewerkers en verschillende systemen zijn, is het lastig om van elkaar te weten of je met dezelfde personen te maken hebt.

Hoe werkt het?

Bij het aanleggen van een dossier door een medewerker van Veilig Thuis in het eigen informatiesysteem, kan een medewerker daarom zijn betrokkenheid bij een persoon zichtbaar maken in het Veilig Thuis Register. In dat geval wordt er middels een koppeling een registratie van de directbetrokkenen gedaan bij het Veilig Thuis Register (ook wel VT Register genoemd).

Match

Op het moment dat een medewerker van een andere Veilig Thuis organisatie hetzelfde doet voor eenzelfde directbetrokkene, dan ontstaat er een match tussen deze twee VT organisaties. Zodra er een match plaatsvindt, notificeert het VT Register beide partijen. In dat geval weet de behandelaar waar eventueel meer informatie over de directbetrokkenen te vinden is en kan er kan er makkelijk contact met elkaar opgenomen worden.