Gebruikersvereniging

Veel van onze initiatieven kennen een Gebruikersvereniging. Deze stelt gebruikers in staat om mee te beslissen over investeringen en verdere productonwikkeling.

MULTIsignaal is ontstaan vanuit een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Rotterdam, Almere en Leeuwarden. Inmiddels maken ongeveer 70% van alle Nederlandse gemeenten deel uit van de Gebruikersvereniging van MULTIsignaal (GVMS). Daarmee hebben zij inspraak in de doorontwikkeling van de verwijsindex en werken zij samen om het gebruik van de verwijsindex te stimuleren. Door deze betrokkenheid en de gezamenlijke investering, blijft de kwaliteit geborgd en de kosten laag.