CPI feliciteert Gebruikersvereniging MULTIsignaal!

De Gebruikersvereniging MULTIsignaal (GVMS) bestaat vandaag alweer 6 jaar! Al 6 jaar lang zet de vereniging zich namens zo’n 300 gemeenten in voor de Verwijsindex om de informatievoorziening binnen de keten van jeugdzorg te bevorderen.

In de afgelopen jaren is er veel werk verzet, er zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd om het gebruik van de Verwijsindex te stimuleren, de applicatie werd geoptimaliseerd, en met de komst van de gezinsmatch zal er ook de komende tijd niet stil gezeten worden. Speciale dank gaat daarbij uit naar de leden van het bestuur en de gebruikerscommissie van de GVMS!