Delen = Vermenigvuldigen MULTIsignaal

Het CPI is trots eigenaar van de MULTIsignaal Verwijsindex. Woensdag 22 mei vond in de oude gevangenis De Lik de bijeenkomst Delen=Vermenigvuldigen (D=V) plaats. Tijdens deze bijeenkomst komen professionals, die werken met de Verwijsindex, bij elkaar om kennis te delen en inspiratie op te doen.

Danny Dijkhuizen

Na de opening door Anouk Gommans, nam ervaringsdeskundige Danny Dijkhuizen het podium en vertelde zijn verhaal.

Zijn boodschap voor alle hulpverleners:

  • Geef jongeren wat meer ruimte in plaats van overal altijd bovenop te zitten;
  • Benader vanuit het positieve. Waardeer wat er wél is en wat wél goed gaat;
  • Vraag jezelf af: Waarom vertoont iemand dit gedrag of doet diegene wat hij doet? Oordeel niet direct, maar maak eens een grapje of vraag door en stel je als professional ook kwetsbaar op;
  • Maak duidelijke afspraken, geef een kind kaders. Maak afspraken, maar stel geen regels op.

Volgens Danny wordt het gebruik van de Verwijsindex aantrekkelijker als gemeenten hier meer uren voor vrij zouden maken. Door het inzetten van mensen die het uitdragen en onderhouden. Één iemand voor 3 uur per week is echt veel te weinig. Het gaat dan niet alleen om het geven van trainingen, maar ook om het vergroten van de naamsbekendheid van het systeem. Op deze manier zal de behoefte om de Verwijsindex te gebruiken ook vanuit de motivatie van de gebruiker zelf komen, in plaats van vanuit de organisatie of gemeente.

De aanwezigen geven aan dat de aansluiting met professionals zoals huisartsen, ziekenhuizen, scholen en kinderopvang wordt gemist. Deze professionals uit het veld zouden enorm veel kunnen betekenen.

Evaluatie Jeugdwet

Ook was Nicolette Woestenburg namens Pro Facto aanwezig voor de evaluatie van de Jeugdwet. Onderdeel van de evaluatie is een enquête die is gestuurd naar meldingsbevoegden en coördinatoren. Het grootste verschil met de evaluatie in 2015 is, dat hierbij ook een uitgebreide juridische analyse wordt gedaan door het VUmc. De uitkomsten van de evaluatie worden in 2019 gedeeld!

Volgende D=V

De volgende bijeenkomst Delen=Vermenigvuldigen zal plaatsvinden op 7 november 2019! Zet deze datum alvast in je agenda. Meer informatie volgt!