Hulp rondom kinderen moeten we goed organiseren

A photo by Ben White. unsplash.com/photos/4K2lIP0zc_k

De nieuwe Verwijsindex biedt nieuwe mogelijkheden die het gebruik ervan makkelijker maken en de meerwaarde vergroten. Belangrijk, zegt Ruud Grondel, wethouder Jeugdzorg in Diemen en voorzitter van de Bestuurlijke Regiegroep Matchpoint. Grondel is gedreven, hij is ervan overtuigd dat het registreren van je betrokkenheid bij kinderen en jongeren (tot 23 jaar) beter kan en vertrouwt erop dat de overstap van Matchpoint Amsterdam op MULTIsignaal een positieve impuls gaat betekenen. ‘We moeten het gewoon goed organiseren rondom kinderen. Dat is voor het kind beter, maar ook voor de professionals. Ik vind dat registreren in de Verwijsindex gewóón moet zijn.’

 

Wat is de kracht van de Verwijsindex?
‘De kracht van de Verwijsindex is simpel. Het brengt mensen die zich zorgen maken over een kind bij elkaar. En het zorgt dat we de kinderen over de gemeentegrenzen kunnen volgen. Daarom ook vind ik de nieuwe consultatiefunctie een aanwinst. Als je je zorgen maakt over een kind dat woont of naar school gaat in een andere gemeente en er komt na registratie geen match, dan geeft het systeem aan wie je kan bellen voor informatie, denk aan de coördinator van het wijkteam of de contactpersoon op een school. Dat lijkt een detail, maar ken jij als hulpverlener in Diemen het wijkteam of de zorgcoördinator in, ik noem maar wat, Purmerend?’.

De nieuwe consultatiefunctie is een aanwinst

Waarom is de stap naar Multisignaal gemaakt?
‘We hebben begin vorig jaar het onderzoek ‘Zoektocht Verwijsindex 2017’ gedaan naar het gebruik van het huidige systeem. Er bleken veel klachten te zijn over de ingewikkeldheid. Als je wil dat mensen zich registreren, moet je het vriendelijk maken. MULTIsignaal hebben we gekozen omdat het gebruiksvriendelijk is. Verder ben ik blij met de nieuwe functies die echt meerwaarde bieden en waar hulpverleners ook om hebben gevraagd. De consultatiefunctie die ik net noemde, en ook de gezinsmatch.’

 

Uit ‘Zoektocht’ blijkt ook dat veel professionals worstelen met het informeren van de ouders. Begrijpt u dat?
‘Ja natuurlijk begrijp ik dat, en het komt voor dat daar iets niet goed gaat. Maar in de praktijk gebeurt véél vaker het tegenovergestelde en zijn de ouders opgelucht dat nóg iemand zich zorgen maakt en professionals niet langs elkaar heen werken. De registratie is puur een middel om de hulp goed te organiseren. Instellingen en organisaties moeten hun professionals hierin steunen. Met trainingen en ook met protocollen die veiligheid bieden, zodat iedereen weet: het hoort bij m’n werk en dat vindt mijn baas ook.’

 

Wat betekent het ontstaan van de wijkteams voor de Verwijsindex?
‘Door het ontstaan van de wijkteams ontstond het gevoel: we hebben nu toch een wijkteam, waarom moet ik dan nog registreren? Dat is een reële vraag waar we ons over hebben gebogen. De conclusie is: registreren móet, omdat zorgen verder kunnen gaan dan het wijkteam. Je moet er als professional altijd voor zorgen dat je vindbaar bent. De Verwijsindex is hier een handig en makkelijk instrument voor.’

 

AfbeeldingRuud Grondel, wethouder Jeugdzorg in Diemen en voorzitter van de Bestuurlijke Regiegroep Matchpoint