MULTIsignaal verwelkomt Verwijsindex Amsterdam

De gemeenten van de regio Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland maken sinds april gebruik van de MULTIsignaal Verwijsindex. Daarmee sluiten zij zich aan bij zo’n 70% van de Nederlandse gemeenten die ook gebruik maken van MULTIsignaal.

42.000 professionals

De overdracht van de Matchpoint gegevens naar MULTIsignaal is succesvol verlopen. Professionals kunnen via de MULTIsignaal webapplicatie, de app of een koppeling met een bronsysteem hun betrokkenheid bij een jeugdige in de Verwijsindex registreren. MULTIsignaal verbond al 37.000 professionals met elkaar en daar zijn nog eens 5.000 professionals bij gekomen.

Positieve impuls

De gemeenten hebben de visie en verwachting dat de overstap op de nieuwe Verwijsindex een positieve impuls gaat betekenen. Wethouder van de gemeente Diemen, Ruud Grondel, vindt dat het gebruik genormaliseerd moet worden. ‘We moeten het gewoon goed organiseren rondom kinderen. Dat is voor het kind beter, maar ook voor de professionals. Ik vind dat registreren in de Verwijsindex gewóón moet zijn’, aldus de wethouder. De overstap naar MULTIsignaal is een mooi moment om, in het belang van de jeugdigen, te streven naar vroegsignalering. Als multidisciplinair samenwerken de norm is dan is de MULTIsignaal Verwijsindex een handig instrument.

Nieuw: gezinsmatch

Voor de signaleringsbevoegden van de regio Amsterdam zijn de gezinsmatches nieuw. Daarmee kunnen zij ook eenvoudig in contact komen met professionals, die betrokken zijn bij een broer of zus, om de aanpak binnen het gezin af te stemmen.

Consultatie en opschaling

Niet altijd is er (meteen) een match. MULTIsignaal heeft daarom een extra service ontwikkeld, namelijk de functionaliteit Consultatie & Opschaling. Professionals die hun betrokkenheid bij een jeugdige zichtbaar maken, krijgen via de Cliëntkaart ook de contactgegevens te zien van het wijkteam in de omgeving of woonplaats van hun cliënt. Is er geen match, maar heeft de professional toch behoefte aan informatie of advies dan is het direct duidelijk bij welk wijkteam hij terecht kan.

Is er wél een match, maar de samenwerking stagneert, dan toont deze functionaliteit ook wie namens de gemeente bij opschaling de contactpersoon is.

Waarom samenwerken

Samenwerken via de Verwijsindex draagt bij aan het veilig en gezond opgroeien van jeugdigen in heel Nederland. Wij kijken ernaar uit dat de professionals in de regio AAZW de meerwaarde van de MULTIsignaal Verwijsindex gaan ervaren en wensen hen veel succes!