Gebruik MULTIsignaal Verwijsindex groeit

Nog geen half jaar na de activatie van de gezinsmatch, is inmiddels de mijlpaal van 100.000 gezinsmatches bereikt, waarbij 20.000 jeugdigen zonder reguliere match, nu wél een gezinsmatch hebben! Een aantal om even bij stil te staan, de professionals betrokken bij deze jeugdigen waren voor de komst van de gezinsmatch namelijk niet met elkaar gematched.

baby-swans-smal

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Gebruikersvereniging MULTIsignaal op 24 mei jl. bleek eveneens een stijging van het aantal  signalen (+11%) en reguliere matches (+15%) ten opzichte van 2015. Ook nam het aantal meldingsbevoegden toe met 19%.

Vanwege het hoofddoel van de Verwijsindex, vanuit ‘1Gezin1Plan1Regisseur’ samenwerken in belang van het kind, is de belangrijkste doelstelling van 2016, het kwalitatief en kwantitatief bestendigen van de Verwijsindex. Hoe bereiken we dit met elkaar?

Kwantitatief onder andere door het gebruik van de Verwijsindex in 2016 met minimaal 10% toe te laten nemen ten opzichte van 2015. Door de gezinsmatch zijn nu nog meer professionals van elkaars betrokkenheid op de hoogte en kunnen zij met elkaar de regie/zorgcoördinatie afstemmen. Wat kan dit kwalitatief toevoegen? Nadia, KOP/KVO ervaringsdeskundige geeft hier antwoord op. Zij vertelt haar eigen verhaal op www.verwijsindex.tv. Login met je MULTIsignaal gebruikersnaam en regio, of mail naar helpdesk@multisignaal.nl voor een demo-account.

Fijne zomer!

Anouk Gommans
Directeur MULTIsignaal