Nieuwe websitepagina voor verhalen uit de praktijk

Meer dan 30.000 professionals, die werken met jeugdigen, staan via de MULTIsignaal Verwijsindex met elkaar in verbinding.

Door het gebruik van de Verwijsindex komen zij met elkaar in contact en weten zij van elkaar, dat zij betrokken zijn bij dezelfde jeugdige(n) of het gezin. Door samen te werken, ontstaat een completer beeld van de situatie en kan er eerder passende hulp geboden worden.

Dagelijks zetten vele professionals zich in om jeugdigen, die wat extra steun nodig hebben, op weg te helpen naar een betere toekomst. Ben jij maatschappelijk werker, wijkagent, werk je in het onderwijs, de jeugdzorg, gezondheidszorg, kinderopvang of ben je vanuit de gemeente als leerplichtambtenaar of vanwege schuldhulpverlening betrokken?

Voor jou is deze nieuwe pagina

headerjijmaakthetverschil

Wat is jouw verhaal? Help je collega professionals door jouw ervaring met de verwijsindex te delen.

Stuur jouw verhaal naar ons en misschien staat jouw verhaal binnenkort op de website!

Op de pagina vertellen professionals over hun ervaring met de Verwijsindex. De verhalen gaan over jeugdigen van verschillende etniciteit, gezinssituaties en leeftijd. Zij laten hun licht schijnen over het werken na de transitie. Juist een praktisch eenvoudig hulpmiddel als de Verwijsindex blijkt een stabiele factor in een veranderde werkomgeving. De verbinding tussen de professionals, de puzzel die klopt, het samenwerken én de winst van collegiale consultatie levert resultaat op voor de jeugdige.

Elk puzzelstukje telt, geef aan dat je betrokken bent, want jij maakt het verschil!