Nieuwsspecial Gezinsmatch!

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet van kracht. De Verwijsindex is uitgebreid met de gezinsfunctionaliteit. Zodra het CIBG het startsein geeft, kunt u aan de slag met de gezinsmatch.

De discussie over de gezinsfunctionaliteit speelt al in de Tweede Kamer sinds 2009, toen voormalig minister Rouvoet van Jeugd en Gezin, in een reactie op de motie Dijsselbloem aangaf te gaan onderzoeken of het mogelijk zou zijn een gezinsfunctionaliteit te verwerken in de Verwijsindex. Eindelijk is het nu dan zover!

Maar wat betekent de gezinsfunctionaliteit eigenlijk precies? De gezinsfunctionaliteit brengt professionals van elkaars betrokkenheid op de hoogte indien er een situatie ontstaat waarbij sprake is van minimaal 2 registraties voor: jeugdigen met hetzelfde woonadres en/of met eenzelfde in de BRP (voorheen Gemeentelijke basisadministratie, de GBA) opgenomen ouder. Zodoende kan de zorg op het gezin als geheel worden afgestemd, en niet alleen op een individu. Om het u gemakkelijk te maken, hebben wij al onze informatie over de gezinsfunctionaliteit in deze nieuwsspecial gebundeld. Wij hopen dat u hiermee voorbereid bent op het ‘nieuwe matchen’, de gezinsmatch!