Situgram geeft kleur aan complexe situaties

Buurtwerk Rotterdam Zevenkamp heeft het afgelopen jaar een pilot gedraaid met webapplicatie Situgram. Een handige tool waarmee problematieken visueel in beeld gebracht kunnen worden. Eenvoudig voor een jeugdige, duidelijk voor de professional.

Tijdens de pilot was er veelvuldig contact tussen de professionals en het ontwikkelteam. Ervaringen werden uitgewisseld, waaruit nieuwe ideeën en verbetervoorstellen voortkwamen. Deze ideeën zijn meegenomen in de verdere ontwikkeling van Situgram, zodat de tool nu nog beter en breder ingezet kan worden!

Situgram bevat naast de visuele problematiek nu ook: een integratie van de Zelfredzaamheid-Matrix leefgebieden, mogelijkheid om aantekeningen toe te voegen aan pictogrammen en een verbeterde wijze om relevante pictogrammen te vinden. Deze voorstellen zijn gedurende de pilot al opgenomen in Situgram, zodat de professionals ook hiermee konden werken.

Wat is Situgram?

Situgram is een online tool waarmee problematiek bij jeugdigen door middel van pictogrammen en kleuren in beeld gebracht kan worden. Op een overzicht (canvas) plaatst de jeugdige, onder begeleiding van de jeugdwerker, pictogrammen van verschillende problematieken (leefgebieden). Dit kan gemakkelijk op een tablet of computer. Door de kleur van de pictogrammen te wijzigen kan uitgedrukt worden in welke mate deze problematiek speelt. Rood is bijvoorbeeld een crisissituatie, groen staat voor niets aan de hand. Hiermee krijgen jeugdwerker en jeugdige een ondersteunend instrument om complexe situaties of subjectieve ervaringen in beeld te brengen. Voor de jeugdige is de situatie soms lastig onder woorden te brengen, maar zonder veel te zeggen maakt Situgram het nu toch duidelijk.

De ervaringen met Situgram zijn erg positief geeft Buurtwerk aan. Daarom wil Buurtwerk de pilot in 2018 niet alleen voortzetten, maar ook breder inzetten!

Meer weten over Situgram? Of wil je Situgram ook proberen? Neem contact op via productmanagement@publiekeinnovatie.nl.