SluiS positief in beeld

In de brief van staatssecretaris Blokhuis (VWS) aan de Tweede Kamer over de persoonlijke aanpak van problemen van mensen met verward gedrag wordt SluiS aangehaald als positief voorbeeld voor samenwerking tussen professionals:

“Goede samenwerking tussen professionals is noodzakelijk en professionals dienen op de hoogte te zijn van elkaars betrokkenheid en zorgen rondom een persoon. Via het initiatief SluiS (www.sluitendsamenwerken.nl) kunnen professionals delen dat er zorgen zijn over een persoon, zien of andere partijen actief zijn en sneller opschalen wanneer er risico’s worden gezien”. Dit alles dankzij het onderlinge contact dat kan ontstaan als professionals elkaar vinden in SluiS. “Met ontwikkelingen als SluiS wordt er een enorme stap gezet om informatie en zorgen beter op elkaar af te stemmen en risico’s tijdig in te schatten.

Bij de brief zit een verslag dat is opgesteld in opdracht van ZonMw en het Verbindend Landelijk Ondersteunings Team (VLOT). Daarin wordt SluiS genoemd als een goed voorbeeld van informatie-uitwisseling: “Dit project heeft tot doel om professionals die bij eenzelfde persoon betrokken zijn snel en efficiënt met elkaar in verbinding te brengen. SluiS deelt geen inhoudelijke informatie over een persoon.”

Bronnen:

Kamerbrief over persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag, P. Blokhuis, 10 december 2019,

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/10/kamerbrief-over-stand-van-zaken-persoonsgerichte-aanpak-voor-kwetsbare-personen

Rapportage Stand van het land 2019, ZonMw-VLOT, 7 november 2019,

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/12/10/stand-van-het-land-2019-aanpak-voor-personen-met-verward-gedrag