Startconferentie Sluitend samenwerken 0-100 jaar

Goede samenwerking tussen professionals is noodzakelijk. Hiervoor dienen de professionals op de hoogte te zijn van elkaars betrokkenheid en zorgen rondom een cliënt. Het zorglandschap is continu in beweging.

In 2015 is de zorg gedecentraliseerd van het Rijk naar gemeenten. De gedachte hierachter is, dat gemeenten de zorg dichter bij de burgers en samen met de burgers kunnen organiseren. Voor de doelgroep kinderen en jongeren tot 23 jaar speelt de Verwijsindex hierbij een belangrijke rol. Vanaf 23 jaar dienen professionals en gemeente zelf een volledig beeld te krijgen.

170112-Nieuws-BB-startconferentie-0-100-1024x341

Vroegsignalering

De gemeente Rotterdam wil ervoor zorgen dat er een Verwijsindex beschikbaar komt voor de zorg voor alle Rotterdammers, dus ook voor hen ouder dan 23 jaar. Belangrijk rondom de zorg van kinderen en volwassenen is om deze zorgen eerder en beter in beeld te krijgen. Het vroeg signaleren van de zorgen voorkomt zwaardere zorg.

Om dit te realiseren starten de gemeente en maatschappelijke partners de pilot Sluitend Samenwerken 0-100. Gezamenlijk investeren zij in signalering door professionals van burgers in de leeftijd van nul tot honderd jaar, waar zij zorgen over hebben. Door in een geautomatiseerd systeem vast te leggen welke instelling bij een burger betrokken is, kunnen professionals snel met elkaar in contact komen om af te stemmen over een passende aanpak. Een sluitende samenwerking ondersteunt de professional bij het snel in kaart hebben én houden van het hulpverleningsnetwerk binnen de zorg.

Startconferentie

Als startsein van de pilot vindt op 23 januari in Rotterdam de conferentie ‘Sluitend Samenwerken 0-100’ plaats. Deze conferentie is bedoeld voor deelnemers aan, of geïnteresseerden in, de pilot. Het is een vertegenwoordiging van een breed scala aan instanties en hulpverlenende organisaties. Met elkaar ontwikkelen we het instrument verder. Aan het eind van de rit is het doel een instrument te hebben dat iedere betrokkene breed kan inzetten.

Aanmelden

Ook andere gemeenten die geïnteresseerd zijn, zijn van harte uitgenodigd en kunnen zich aanmelden via deze link: http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/huiselijkgeweld/professionals/bijeenkomsten.html

Naast interessante sprekers zetten we in op boeiende discussies én natuurlijk handvatten voor het signaleren. Hugo de Jonge, wethouder onderwijs, jeugd en zorg sluit de middag af.

 

Meer informatie via: info@multisignaal.nl